Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Kıymetli üyelerimiz Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 04/12/2021 Cumartesi günü Saat:13,00’de dernek merkezi Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:4/1A Ataşehir/ İSTANBUL adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18/12/2021 Cumartesi  tarihinde Saat 13:00’de dernek merkezi adresinde, aşağıdaki gündemle toplanılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Divan heyetinin seçilmesi
  4. Tüzük maddelerinin görüşülmesi
  5. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
  6. Yönetim Kurulunun İbrası
  7. Dernek Organlarının Seçilmesi
  8. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
  9. Kapanış