TARİHÇE

Türkiye’de ilk matbaacılık eğitimi 1946 – 1947 öğretim yılında Ankara 1. Sanat Enstitüsü’nde 2 yıl süreli bir bölüm olarak başlamıştır. 1947 – 1948 Öğretim yılında 2. Sanat Enstitüsü’ne taşınmış, 1951 – 1952 öğretim yılında, matbaaların İstanbul’da daha yaygın olduğu gerekçesiyle İstanbul Sultanahmet Sanat Enstitüsü’ne bir bölüm olarak taşınmıştır. 1953 yılında düzenlenen programlarıyla öğretim süresi 3 yıla çıkarılmış, 1954 yılında da ayrı bir okul ve müdürlük haline getirilerek Matbaacılık Okulu adını almıştır.

Derneğimiz, 1956 yılında Sultanahmet Matbaacılık Okulu bünyesinde, veli ve öğretmenlerin girişimi ile “Öğrencileri Koruma Derneği” olarak kurulmuştur. 22.01.2004 yılında 5072 kanun maddesi gereği “Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz” hükmü neticesinde bir veliye ait matbaa adres gösterilerek, okul dışında, yıllık beyannameleri de verilerek derneğin varlığı sürdürülmüştür.

08.02.2009 yılında ise mezunlar tarafından yapılan genel kurul neticesinde, “İlk Matbaacılar Eğitimi Destekleme Derneği” adıyla aktif yaşamına yeniden başlamıştır.

2009 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede, matbaa eğitimi veren okulların sayısındaki artış dikkate alınarak, derneğin diğer matbaa eğitimi veren kurumları da kapsaması görüşü hakim olmuştur.  Bu fikirle, 04.11.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tüzüğün revize edilerek, matbaa eğitimi veren tüm kurumları kapsaması gündem olmuştur.

Son olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu ve akabinde dernek başkanlığına seçilen Dr. Hayri Ünal ile yeni bir döneme merhaba diyen dernek, kiralanan dernek merkezinde son dönemlerin en yüksek katılımlı toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda, derneğin matbaa eğitimi veren tüm kurumları kapsaması yönündeki görüşler yinelenmiş, bilgi tazelemesi yapılarak, fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Genel görüşün bu fikri desteklemesi de dikkate alınarak, hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

20.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile tespit edilen aksaklıklar giderilmek üzere, tüzüğün tüm maddeleri genişletilerek tekrar düzenlenmiştir. Bu yeni bakış açısını temsil etmesi ve bu vizyonu daha güçlü ifade edebilmesi için derneğin adı “Matbaa Eğitimi Mezunları Derneği (MEMDER) olarak değiştirilmiştir.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/12/2021 Cumartesi günü Saat:13,00’de yapılacaktır.

X