ÜYELİK

Asil Üyelik;
Derneğe kabul edilecek üyelerin matbaa meslek eğitimi verilen; Lise ve dengi, Ön lisans, Lisansüstü seviyesinde eğitim kurumlarından herhangi birinden mezun olmaları veya bahsi geçen eğitim kurumlarında meslek öğretmeni olmaları gerekmektedir.

Fahri Üyelik;
Derneğimizce, sektör olarak hammadde, yardımcı madde, servis, hizmet ve danışmanlık veya makine, teçhizat düzeyinde girdi veren yan sanayiciler ile mamul ve makine satıcıları, yönetim kurulunun oybirliği ile karar vermesi sonucu fahri üye olabilirler. Fahri üyeler giriş ve yıllık aidat ödemezler, isterlerse derneğe bağışta bulunabilirler. Fahri üyeler genel kurul’a katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Fahri üyelerde Türk vatandaşlığı ve ikamet şartı aranmaz.

Onur Üyeliği;
Dernek yönetim kurulu, matbaa mesleğinde yurdumuzda kurulup gelişmesinde uzun yıllar hizmeti geçmiş veya matbaa mesleğine dışarıdan önemli katkılar sağlamış kişileri “Onur Üyesi” yapabilirler. Onur üyeliği için yönetim kurulunun oy birliği ile karar vermesi gerekir. Onur üyeleri giriş ve yıllık aidatı ödemezler, isterlerse derneğe bağışta bulunabilirler. Onur üyeleri genel kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Onur üyelerinde Türk vatandaşlığı ve ikamet şartı aranmaz.

2021 Yıllık Aidat Bedeli: 90.-TL
Türkiye İş Bankası Cağaloğlu Şubesi
TR26 0006 4000 0011 0950 5452 21

Üyelik Belgeleri

  • Islak imzalı üye başvuru formu (Web’de doldurduğunuz form, kayıt sonrası kendi mailinize de düşecektir. Oradan çıkış alınarak ıslak imzalanacak.)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi
  • 2 adet Fotoğraf (4.5×6 cm, son bir yıl içinde çekilmiş olmalıdır.)
  • Yıllık aidat ödenti makbuzu

Ön başvurunuz webden formu doldurmanız ile mailinizede form gelecektir. Ancak üyeliğinizin resmi olarak yapılması için Dernekler masası tarafından istenen yukarıdaki belgeler ile başvuru formunun ıslak imzalı nüshası dernek merkezine posta/kargo ile gönderilmelidir.